“Συνεπής, με πολύ καλή προσέγγιση για το πρόβλημα μου, καταρτισμένος, αφιέρωσε πολύ χρόνο και για την εξέταση αλλά και για συζήτηση.”

ΤΣΟΥΜΠΗΣ ΘΩΜΑΣ